Description
ISO/IEC 27002:2013 controls
Owning organization
Validating JSON schema
Creator
License
Creative Commons Zero v1.0 Universal

Definition of the object
{
  "authors": [
    "The MONARC project"
  ],
  "label": "ISO/IEC 27002 [2013]",
  "language": "NL",
  "refs": [
    "https://www.iso.org/standard/54533.html"
  ],
  "uuid": "98ca84fb-db87-11e8-ac77-0800279aaa2b",
  "values": [
    {
      "category": "Informatiebeveiligingsbeleid",
      "code": "5.1.1",
      "label": "Informatiebeveiligingsbeleidslijnen",
      "uuid": "267fc596-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Informatiebeveiligingsbeleid",
      "code": "5.1.2",
      "label": "Beoordeling van de informatiebeveiligingsbeleidslijnen",
      "uuid": "267fc6a6-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Veilig personeel",
      "code": "7.2.1",
      "label": "Verantwoordelijkheden van de directie",
      "uuid": "267fc6f7-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Organiseren van informatiebeveiliging",
      "code": "6.1.1",
      "label": "Functies en verantwoordelijkheden i.v.m. informatiebeveiliging",
      "uuid": "267fc73c-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Communicatiebeveiliging",
      "code": "13.2.4",
      "label": "Verplichtingen inzake vertrouwelijkheid en niet-verspreiding",
      "uuid": "267fc77e-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Organiseren van informatiebeveiliging",
      "code": "6.1.3",
      "label": "Relaties met de overheden",
      "uuid": "267fc7c0-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Organiseren van informatiebeveiliging",
      "code": "6.1.4",
      "label": "Relaties met gespecialiseerde werkgroepen",
      "uuid": "267fc80f-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Naleving",
      "code": "18.2.1",
      "label": "Onafhankelijke beoordeling van de informatiebeveiligingsbeleidslijnen",
      "uuid": "267fc84f-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Leveranciersrelaties",
      "code": "15.1.1",
      "label": "Informatiebeveiligingsbeleid in de relaties met leveranciers",
      "uuid": "267fc88e-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Leveranciersrelaties",
      "code": "15.1.2",
      "label": "Veiligheid in de met leveranciers gesloten akkoorden",
      "uuid": "267fc8cc-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Beheer van bedrijfsmiddelen",
      "code": "8.1.1",
      "label": "Inventaris van de activa",
      "uuid": "267fc90c-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Beheer van bedrijfsmiddelen",
      "code": "8.1.2",
      "label": "Eigendom van de activa",
      "uuid": "267fc94c-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Beheer van bedrijfsmiddelen",
      "code": "8.1.3",
      "label": "Correct gebruik van de activa",
      "uuid": "267fc989-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Beheer van bedrijfsmiddelen",
      "code": "8.2.1",
      "label": "Classificatie van de informatie",
      "uuid": "267fc9c9-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Beheer van bedrijfsmiddelen",
      "code": "8.2.2",
      "label": "Markering van de informatie",
      "uuid": "267fca19-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Veilig personeel",
      "code": "7.1.1",
      "label": "Selectie van de kandidaten",
      "uuid": "267fca6b-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Veilig personeel",
      "code": "7.1.2",
      "label": "Rekruteringsvoorwaarden",
      "uuid": "267fcaad-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Veilig personeel",
      "code": "7.2.2",
      "label": "Sensibilisering, kwalificatie en opleidingen inzake informatiebeveiliging",
      "uuid": "267fcaeb-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Veilig personeel",
      "code": "7.2.3",
      "label": "Disciplinair proces",
      "uuid": "267fcb29-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Veilig personeel",
      "code": "7.3.1",
      "label": "Voltooiing of wijziging van de verantwoordelijkheden die samenhangen met het arbeidscontract",
      "uuid": "267fcb79-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Beheer van bedrijfsmiddelen",
      "code": "8.1.4",
      "label": "Teruggave van de activa",
      "uuid": "267fcbce-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Toegangsbeveiliging",
      "code": "9.2.6",
      "label": "Opheffing of aanpassing van de toegangsrechten",
      "uuid": "267fcc3c-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving",
      "code": "11.1.1",
      "label": "Fysieke veiligheidsperimeter",
      "uuid": "267fcca4-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving",
      "code": "11.1.2",
      "label": "Fysieke toegangscontroles",
      "uuid": "267fcce9-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving",
      "code": "11.1.3",
      "label": "Beveiliging van de kantoren, de lokalen en de uitrustingen",
      "uuid": "267fcd30-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving",
      "code": "11.1.4",
      "label": "Beveiliging tegen externe en milieubedreigingen",
      "uuid": "267fcd6f-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving",
      "code": "11.1.5",
      "label": "Werk in de beveiligde zones",
      "uuid": "267fcdac-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving",
      "code": "11.1.6",
      "label": "Leverings- en laad- en loszones",
      "uuid": "267fcdec-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving",
      "code": "11.2.1",
      "label": "Plaats en bescherming van de hardware",
      "uuid": "267fce44-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving",
      "code": "11.2.2",
      "label": "Algemene diensten",
      "uuid": "267fce8a-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving",
      "code": "11.2.3",
      "label": "Veiligheid van de bekabeling",
      "uuid": "267fcecb-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving",
      "code": "11.2.4",
      "label": "Onderhoud van de hardware",
      "uuid": "267fcf0a-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving",
      "code": "11.2.6",
      "label": "Veiligheid van de hardware en de activa buiten de bedrijfsruimten",
      "uuid": "267fcf4f-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving",
      "code": "11.2.7",
      "label": "Veilige afdanking of recyclage van de hardware",
      "uuid": "267fcf90-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving",
      "code": "11.2.5",
      "label": "Afdanking van de activa",
      "uuid": "267fcfdf-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Beveiliging bedrijfsvoering",
      "code": "12.1.1",
      "label": "Gedocumenteerde exploitatieprocedures",
      "uuid": "267fd029-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Beveiliging bedrijfsvoering",
      "code": "12.1.2",
      "label": "Beheer van verandering (change management)",
      "uuid": "267fd073-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Organiseren van informatiebeveiliging",
      "code": "6.1.2",
      "label": "Scheiding van de taken",
      "uuid": "267fd0b1-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Beveiliging bedrijfsvoering",
      "code": "12.1.4",
      "label": "Scheiding van de ontwikkelings-, test- en exploitatieomgevingen",
      "uuid": "267fd0ef-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Leveranciersrelaties",
      "code": "15.2.1",
      "label": "Toezicht op en beoordeling van de diensten van de leveranciers",
      "uuid": "267fd12f-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Leveranciersrelaties",
      "code": "15.2.2",
      "label": "Beheer van de wijzigingen aangebracht in de diensten van de leveranciers",
      "uuid": "267fd16b-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Beveiliging bedrijfsvoering",
      "code": "12.1.3",
      "label": "Dimensionering",
      "uuid": "267fd1a8-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Acquisitie, ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen",
      "code": "14.2.9",
      "label": "Systeemconformiteitstest",
      "uuid": "267fd1ea-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Beveiliging bedrijfsvoering",
      "code": "12.2.1",
      "label": "Maatregelen tegen malware",
      "uuid": "267fd22e-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Beveiliging bedrijfsvoering",
      "code": "12.3.1",
      "label": "Back-up van de informatie",
      "uuid": "267fd272-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Communicatiebeveiliging",
      "code": "13.1.1",
      "label": "Controle van de netwerken",
      "uuid": "267fd2b1-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Communicatiebeveiliging",
      "code": "13.1.2",
      "label": "Veiligheid van de netwerkdiensten",
      "uuid": "267fd2ee-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Beheer van bedrijfsmiddelen",
      "code": "8.3.1",
      "label": "Beheer van de draagbare informatiedragers",
      "uuid": "267fd32a-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Beheer van bedrijfsmiddelen",
      "code": "8.3.2",
      "label": "Afdanking van informatiedragers",
      "uuid": "267fd369-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Communicatiebeveiliging",
      "code": "13.2.1",
      "label": "Beleid en procedures op het vlak van informatiedoorgifte",
      "uuid": "267fd3a6-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Communicatiebeveiliging",
      "code": "13.2.2",
      "label": "Akkoorden op het vlak van informatiedoorgifte",
      "uuid": "267fd3e3-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Beheer van bedrijfsmiddelen",
      "code": "8.3.3",
      "label": "Fysieke doorgifte van informatiedragers",
      "uuid": "267fd421-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Communicatiebeveiliging",
      "code": "13.2.3",
      "label": "E-mail",
      "uuid": "267fd462-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Acquisitie, ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen",
      "code": "14.1.2",
      "label": "Beveiliging van de toepassingsdiensten op de openbare communicatienetwerken",
      "uuid": "267fd4ac-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Acquisitie, ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen",
      "code": "14.1.3",
      "label": "Bescherming van de transacties i.v.m. de toepassingsdiensten",
      "uuid": "267fd4ed-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Beveiliging bedrijfsvoering",
      "code": "12.4.1",
      "label": "Loggen van evenementen",
      "uuid": "267fd529-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Beveiliging bedrijfsvoering",
      "code": "12.4.2",
      "label": "Beveiliging van de gelogde informatie",
      "uuid": "267fd567-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Beveiliging bedrijfsvoering",
      "code": "12.4.3",
      "label": "Administrator- en operatorlogboeken",
      "uuid": "267fd5ae-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Beveiliging bedrijfsvoering",
      "code": "12.4.4",
      "label": "Synchronisatie van de klokken",
      "uuid": "267fd610-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Toegangsbeveiliging",
      "code": "9.1.1",
      "label": "Toegangscontrolebeleid",
      "uuid": "267fd659-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Toegangsbeveiliging",
      "code": "9.2.3",
      "label": "Beheer van de toegangsrechten",
      "uuid": "267fd69f-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Toegangsbeveiliging",
      "code": "9.2.4",
      "label": "Beheer van de geheime gebruikersauthenticatiegegevens",
      "uuid": "267fd6e4-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Toegangsbeveiliging",
      "code": "9.2.5",
      "label": "Beoordeling van de gebruikerstoegangsrechten",
      "uuid": "267fd723-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Toegangsbeveiliging",
      "code": "9.3.1",
      "label": "Gebruik van geheime authenticatiegegevens",
      "uuid": "267fd761-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving",
      "code": "11.2.8",
      "label": "Onbewaakt achtergelaten gebruikershardware",
      "uuid": "267fd7a0-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving",
      "code": "11.2.9",
      "label": "Clean desk- en leeg-schermbeleid",
      "uuid": "267fd7dd-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Toegangsbeveiliging",
      "code": "9.1.2",
      "label": "Toegang tot de netwerken en de netwerkdiensten",
      "uuid": "267fd81b-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Communicatiebeveiliging",
      "code": "13.1.3",
      "label": "Scheiding van de netwerken",
      "uuid": "267fd85b-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Toegangsbeveiliging",
      "code": "9.2.1",
      "label": "Registratie en uitschrijving van de gebruikers",
      "uuid": "267fd899-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Toegangsbeveiliging",
      "code": "9.4.3",
      "label": "Wachtwoordbeheerssysteem",
      "uuid": "267fd8d8-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Toegangsbeveiliging",
      "code": "9.4.4",
      "label": "Gebruik van utility-programma’s met bevoegdheden",
      "uuid": "267fd917-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Toegangsbeveiliging",
      "code": "9.4.2",
      "label": "Beveiligen van de verbindingsprocedures",
      "uuid": "267fd954-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Toegangsbeveiliging",
      "code": "9.4.1",
      "label": "Beperking van de toegang tot de informatie",
      "uuid": "267fd993-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Organiseren van informatiebeveiliging",
      "code": "6.2.1",
      "label": "Beleid inzake mobiele toestellen",
      "uuid": "267fd9d0-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Organiseren van informatiebeveiliging",
      "code": "6.2.2",
      "label": "Telewerk",
      "uuid": "267fda0e-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Acquisitie, ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen",
      "code": "14.1.1",
      "label": "Analyse en specificatie van de eisen inzake informatiebeveiliging",
      "uuid": "267fda50-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Cryptografie",
      "code": "10.1.1",
      "label": "Beleid inzake het gebruik van cryptografische maatregelen",
      "uuid": "267fda8c-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Cryptografie",
      "code": "10.1.2",
      "label": "Beheer van de sleutels",
      "uuid": "267fdacc-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Beveiliging bedrijfsvoering",
      "code": "12.5.1",
      "label": "Installatie van software op werkende systemen",
      "uuid": "267fdb18-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Acquisitie, ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen",
      "code": "14.3.1",
      "label": "Beveiliging van de testgegevens",
      "uuid": "267fdb78-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Toegangsbeveiliging",
      "code": "9.4.5",
      "label": "Controle van de toegang tot de broncode van de programma’s",
      "uuid": "267fdbf1-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Acquisitie, ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen",
      "code": "14.2.2",
      "label": "Procedures voor de controle van de aan het systeem aangebrachte wijzigingen",
      "uuid": "267fdc38-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Acquisitie, ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen",
      "code": "14.2.3",
      "label": "Technische beoordeling van de toepassingen na het aanbrengen van wijzigingen aan het besturingsplatform",
      "uuid": "267fdc8c-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Acquisitie, ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen",
      "code": "14.2.4",
      "label": "Beperkingen op het vlak van het aanbrengen van wijzigingen aan softwarepakketten.",
      "uuid": "267fdcf3-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Acquisitie, ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen",
      "code": "14.2.7",
      "label": "Geoutsourcete ontwikkeling ",
      "uuid": "267fdd55-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Beveiliging bedrijfsvoering",
      "code": "12.6.1",
      "label": "Beheer van de technische kwetsbaarheden",
      "uuid": "267fdda3-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Beheer van informatiebeveiligingsincidenten",
      "code": "16.1.2",
      "label": "Signalering van de gebeurtenissen i.v.m. informatiebeveiliging",
      "uuid": "267fddeb-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Beheer van informatiebeveiligingsincidenten",
      "code": "16.1.3",
      "label": "Signalering van fouten i.v.m. informatiebeveiliging",
      "uuid": "267fde31-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Beheer van informatiebeveiligingsincidenten",
      "code": "16.1.1",
      "label": "Verantwoordelijkheden en procedures",
      "uuid": "267fde78-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Beheer van informatiebeveiligingsincidenten",
      "code": "16.1.6",
      "label": "Lessen trekken uit incidenten i.v.m. informatiebeveiliging",
      "uuid": "267fdeb8-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Beheer van informatiebeveiligingsincidenten",
      "code": "16.1.7",
      "label": "Verzameling van bewijzen",
      "uuid": "267fdef6-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Acquisitie, ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen",
      "code": "14.2.5",
      "label": "Engineeringbeginselen van systeembeveiliging",
      "uuid": "267fdf36-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Informatiebeveiligingsaspecten van bedrijfscontinuïteitsbeheer",
      "code": "17.1.1",
      "label": "Organisatie van de continuïteit van de informatiebeveiliging",
      "uuid": "267fdf76-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Informatiebeveiligingsaspecten van bedrijfscontinuïteitsbeheer",
      "code": "17.1.2",
      "label": "Implementatie van de continuïteit van de informatiebeveiliging",
      "uuid": "267fdfbe-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Informatiebeveiligingsaspecten van bedrijfscontinuïteitsbeheer",
      "code": "17.1.3",
      "label": "Verifiëren, herzien en evalueren van de continuïteit van de informatiebeveiliging",
      "uuid": "267fe022-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Naleving",
      "code": "18.1.1",
      "label": "Identificatie van de wetgeving en de geldende contractuele eisen",
      "uuid": "267fe08b-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Naleving",
      "code": "18.1.2",
      "label": "Intellectuele eigendomsrechten",
      "uuid": "267fe307-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Naleving",
      "code": "18.1.3",
      "label": "Bescherming van de opnamen",
      "uuid": "267fe37d-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Naleving",
      "code": "18.1.4",
      "label": "Bescherming van het privéleven en bescherming van persoonlijke gegevens",
      "uuid": "267fe3de-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Naleving",
      "code": "18.1.5",
      "label": "Voorschriften op het vlak van cryptografische maatregelen",
      "uuid": "267fe510-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Naleving",
      "code": "18.2.2",
      "label": "Conformiteit met het veiligheidsbeleid en de veiligheidsnormen",
      "uuid": "267fe58f-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Naleving",
      "code": "18.2.3",
      "label": "Onderzoek van de technische conformiteit",
      "uuid": "267fe600-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Beveiliging bedrijfsvoering",
      "code": "12.7.1",
      "label": "Maatregelen betreffende de audit van de informatiesystemen",
      "uuid": "267fe660-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Organiseren van informatiebeveiliging",
      "code": "6.1.5",
      "label": "Informatiebeveiliging in projectmanagement",
      "uuid": "267fe6b9-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Beheer van bedrijfsmiddelen",
      "code": "8.2.3",
      "label": "Manipulatie van de activa",
      "uuid": "267fe71a-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Toegangsbeveiliging",
      "code": "9.2.2",
      "label": "Beheersing van het gebruikerstoegangsbeheer",
      "uuid": "267fe782-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Acquisitie, ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen",
      "code": "14.2.8",
      "label": "Testfase van systeembeveiliging",
      "uuid": "267fe7e9-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Acquisitie, ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen",
      "code": "14.2.6",
      "label": "Beveiligde ontwikkelingsomgeving",
      "uuid": "267fe847-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Acquisitie, ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen",
      "code": "14.2.1",
      "label": "Beveiligd ontwikkelingsbeleid",
      "uuid": "267fe8a1-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Beveiliging bedrijfsvoering",
      "code": "12.6.2",
      "label": "Beperkingen inzake de installatie van software",
      "uuid": "267fe8fe-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Leveranciersrelaties",
      "code": "15.1.3",
      "label": "IT-bevoorradingsketen",
      "uuid": "267fe959-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Beheer van informatiebeveiligingsincidenten",
      "code": "16.1.4",
      "label": "Beoordeling van de gebeurtenissen i.v.m. informatiebeveiliging en besluitvorming",
      "uuid": "267fe9b4-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Beheer van informatiebeveiligingsincidenten",
      "code": "16.1.5",
      "label": "Reactie op incidenten i.v.m. informatiebeveiliging",
      "uuid": "267fea11-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    },
    {
      "category": "Informatiebeveiligingsaspecten van bedrijfscontinuïteitsbeheer",
      "code": "17.2.1",
      "label": "Beschikbaarheid van de informatieverwerkingsmiddelen",
      "uuid": "267fea72-f705-11e8-b555-0800279aaa2b"
    }
  ],
  "version": 1,
  "version_ext": "ISO/IEC 27002:2013"
}