Date: Jun 5, 2023, 12:20:45 AM
Date: Apr 29, 2019, 4:25:29 AM
Editor:
Editor: Cedric
Name:
Name: Ontkenning van handelingen
Description:
Description: Een persoon of een entiteit ontkent zijn of haar deelname aan een uitwisseling met derden of aan de uitvoering van een handeling.

t1{}t1{
2    "a": 0,
3    "c": 0,
4    "code": "MD24",
5    "description": "Een persoon of een entiteit ontkent zijn of haar deelname aan een uitwisseling met derden of aan de uitvoering van een handeling.",
6    "i": 1,
7    "label": "Ontkenning van handelingen",
8    "language": "NL",
9    "theme": "Compromittering van de functies",
10    "uuid": "b402d58f-4576-11e9-9173-0800277f0571"
11}